« مشاوره ی رفع انواع آفات و سموم »

روش کشت سلول های گیاهی سهم قابل ملاحظه ای در میزان فهم ما از مبانی مسائل فیزیولوژی، بیوشیمی و رشد و نمو گیاهان داشته است. امروزه بشر قادر به کشت مقادیر زیادی سلول در تعداد بیشماری از گونه های گیاهی و تولید مجدد گیاه کامل از آنها می باشد. در گذشته کشت بافت فقط توسط متخصصین خاص مورد استفاده قرار می گرفت ولی اکنون برای اصلاح بسیاری از گیاهان به یکی از صورت زیر عمل می شود:

۱- تهیة قلمة گیاهان نادر و مفید بطوریکه بتوانند به سرعت توسّط زارعین بکار گرفته شوند.
۲- افزودن و الحاق آللهای مفید جدید به ارقام موجود گونه های خوراکی.
به عنوان ابزار اصلاح گیاهان، بنیان و اساس قدرت روش کشت بافت در این است که قادر به ساده کردن پروسه های انتخاب طبیعی و انتخاب موتاسیونی است. این روش را میتوان در آزمایشگاه، در یک شرایط کاملاً تحت کنترل و مطابق با دستورالعمل و در طول مکانیزم های تکامل طبیعی و تصادفی گیاهان به صورت بسیار فشرده انجام داد و برای انتخاب موتاسیونهای اختصاصی و مفید که به طور طبیعی اتفاق می افتند و یا حتی برای انتخاب مصنوعی فنوتیپ های جدید مورد استفاده قرار دارد. روش های اصلاحی سنتی، موتاسیون و انتخاب مشابهی را بکار می برند، ولی روش کشت بافت قادر است بطور قابل ملاحظه ای میزان زمان لازم برای انجام کار، فضای مورد نیاز و سختی و حجم کار را کاهش دهد.« © تمامی حقوق این سایت مربوط به شرکت بازرگانی تجارت نگین الماس سبز می باشد. »
powered by: Elham Barkhordary
پشتیبان آفلاین است

هیچ پشتیبانی آنلاین نمی باشد اما شما می توانید یک پیام برای ما ارسال کنید

سوال یا مشکل خود را مطرح نمایید تا شما را یاری کنیم.

برای چت کردن کلیک کنید